Jakie są podobieństwa między kredytem a pożyczką?

  • 20.07.2022, 14:00
  • Grupa Tipmedia
Jakie są podobieństwa między kredytem a pożyczką?
Bardzo często zdarza się, że klienci banku zamiennie używają określeń kredyt oraz pożyczka. Zazwyczaj wynika to z baraku szczegółowej wiedzy na temat obu produktów, które znacznie się od siebie różnią. Pomimo dość znaczących różnic np. w kwestii podstawy prawnej, zarówno kredyt, jak i pożyczka mają kilka cech wspólnych. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat, zanim zostaniesz klientem banku.

Kredyt i pożyczka – czym dokładnie są te produkty finansowe?

Pożyczka jest udzielana na podstawie umowy pomiędzy wnioskującym a podmiotem, który jej udziela. W dokumencie pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść określoną sumę pieniędzy na pożyczkobiorcę. Ponadto pismo uwzględnia również szereg dodatkowych informacji, które dotyczą m.in. sposobu spłaty zobowiązania, jak również ostatecznych kosztów z nim związanych.

Zgodnie z informacjami podanymi pod adresem: https://finanse.rankomat.pl/kredyty, kredyt to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych w ofercie bankowej. Również w jego przypadku sporządza się pisemną umowę pomiędzy placówką a klientem. Taki dokument jasno określa zasady otrzymania środków. Osoba wnioskująca o fundusze zna dokładny termin spłaty, ilość rat, na jakie rozłożone zostało zobowiązanie, jak również ma świadomość wszystkich dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem kredytu.

Najważniejsze podobieństwa kredytów i pożyczek

Kredyt i pożyczka to różne zobowiązania, jednak pomimo tego mają wiele cech wspólnych. Najważniejszą jest fakt zaciągnięcia zadłużenia przez klienta oraz złożenie deklaracji jego spłaty w wyznaczonym terminie. W obu przypadkach klient ma możliwość rozłożenia swojego zobowiązania na wygodną dla niego liczbę rat. Im dłuższy okres spłaty, tym niższa jest miesięczna rata. Warto jednak mieć świadomość, że często wiąże się to także ze zwiększeniem kosztów obsługi kredytu i pożyczki. Nie zawsze więc jest to najlepsze rozwiązanie, jakie może wybrać klient.

Zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki, ustawy będące podstawą prawną dla tych produktów jasno określają, jakie jest maksymalne oprocentowanie produktu. Co więcej, kredyt, podobnie jak pożyczka, może być zaciągnięty na dowolnie wybrany przez klienta cel – jeżeli jest to kredyt gotówkowy. Wówczas można przeznaczyć go na:

  • zakup samochodu,
  • sfinansowanie wakacji,
  • przeprowadzenie remontu,
  • inne cele konsumpcyjne.

Artykuły

Kwestią wspólną jest również rozwiązanie sytuacji, w której osoba zaciągająca zobowiązanie nie wywiązuje się z umowy. Wówczas w obu przypadkach możliwe jest naliczenie dodatkowych odsetek.

Czy różnice pomiędzy kredytem i pożyczką są bardzo wyraźne?

Warto mieć świadomość, że kredyt a pożyczka to dwa odmienne produkty, które pomimo wielu cech wspólnych znacznie się od siebie różnią. Kredyt to umowa zawierana wyłącznie pomiędzy bankiem a klientem. Pożyczki natomiast udzielane są przez szereg różnych podmiotów finansowych. Przedmiotem umowy kredytowej są tylko środki pieniężne, z kolei w przypadku pożyczki, oprócz gotówki możliwe jest pozyskanie na określonych warunkach również dóbr materialnych np. samochodu.

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: